cs.emoto2.com:27015 unknown unknown 0/0
cs.emoto2.com:27016 unknown unknown 0/0
cs.emoto2.com:27017 unknown unknown 0/0
cs.emoto2.com:27018 unknown unknown 0/0
cs.emoto2.com:27019 unknown unknown 0/0
cs.emoto2.com:27020 unknown unknown 0/0
cs.emoto2.com:27022 unknown unknown 0/0
cs.emoto2.com:27023 unknown unknown 0/0
cs.emoto2.com:27024 unknown unknown 0/0
cs.emoto2.com:27025 unknown unknown 0/0
cs.emoto2.com:27026 unknown unknown 0/0
cs.emoto2.com:27027 unknown unknown 0/0
cs.emoto2.com:27029 unknown unknown 0/0

Общо 13 сървъра, 0 онлайн играча от 0 максимум.